Swiss Thermo Grunt

Przeznaczenie: warstwa gruntująca dobrana składem do rodzaju podłoża, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Korzyści z zastosowania:

  • Umożliwia pełne zachowanie parametrów końcowej warstwy powłoki termorefleksyjnej.